معرفی بازی ایرانی ارتش های فرازمینی

761
ارتش های فرازمینی داستان کوچ انسان ها از زمین و نبرد با طرد شده ها است، بازی که به عنوان زیباترین بازی ایرانی شناخته می شود که تا به حال ساخته شده است.
آریو - Ario 120 دنبال کننده
pixel