روضه امام حسین /شب عاشورا محرم 1396/دکتر حسین محمدی فام

388

هیات روضه الشهدا واقع در تهران، خیابان سردار جنگل، خیابان بهار غربی.