^^آمـوزش ۱۵ مـدل موی سآده و خفـن^^Foℓℓoω=Foℓℓoω±

481

خـعب..خـوشـت اومـد¿؟از ایـن ویـدیوهآ تو ایـن کآنـآل فـرآوونـه^^بـیش از ۱۰۰۰ تآ ویدیوے مـتنوع از نـــــــــــــــــــSℓiოe*K-pop*ʍʊsic*FiŁŁო و. . .ــــــــوع❤رآسـتی¡!یه خـبر خـوب،کـپی تمآم ویدیوهـآمم آزآده→فقـط کآفـیہ فآلـوم کـنی•آخـه..ایـنطوری هـم کـپی ویدیـوهآم بـرآت آزآد مـیشه-هـم فالو مـیشی-هـم ویدیوهآـی جـدیدمُ از دسـت نـمیدی★دیگـه چـی بـهتر از ایـن؟بـجنب دیگـه^-~یآدـت نره هـآ:فآلـو کنی=در اسـرع وقـت فآلو مـیشی♦بآ تـشکر فـرآآآووون√مـدیر چـنل=SaЯaω♥

.S. .A. .R. .A.
.S. .A. .R. .A. 1.8 هزار دنبال کننده
..SaHaR..

..SaHaR..

1 ماه پیش
آجے ایݩـ ویدعوتـ عاݪۍ بود و خعݪے بہ دردمـ خورد^_^اگهـ میشهـ بآزم بزار❤
.S. .A. .R. .A.
.S. .A. .R. .A. گذآشتـم خواهری جونم^^بآزم میزآرم❤❤❤