گلدکیز و مسئولیت اجتماعی شرکتی

8
تایماز سید مصطفایی 14 دنبال‌ کننده
8 بازدید
اشتراک گذاری
همانطور که قبلا گفته ام بنگاه های اقتصادی می بایست کمپین ها و اقدامات مسئولیت اجتماعی خود را بر اساس استراتژی های سازمان خود تنظیم کنند. این کمپین ها بهتر است برای بلند مدت تنظیم شوند ، چرا که کمپین و یا اقدامات مسئولانه در کوتاه مدت اثر بخشی مناسبی ندارد و نمی تواند برای بنگاه و جامعه هدف ایجاد ارزش افزوده نمایند. یکی از تاثیر گذار ترین اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی،پروژه گلد کیدز یا کانون نخبگان طلایی ایران بود که با اجرای موسسه نیکوکاری مهر آفرین و مشارکت شرکت گلدایران و ال جی طی مدت چهار سال ادامه داشت. هدف این پروژه شناسایی استعدادها و سپس نخبه پروری از میان کودکان بد سرپرست،کودکان کار و کودکان تحت حمایت موسسه مهرآفرین بود که توانست دستاوردهای مهمی را در مدت چهار سال ثبت کند. این برنامه جز اولین پروژه های بلند مدت مسئولیت اجتماعی شرکتی به شمار می رود
pixel