تقدیر استاندار خوزستان از مدیر کل زندانهای استان+فیلم

242

در همایش گرامی داشت مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان که با شعار گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در کتابخانه مرکزی اهواز برگزار شد، از مدیر کل زندانهای استان بعنوان مدیر موفق در عرصه اجرای سیاست های مبارزه با مواد مخدر تقدیر شد.