معرفی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

65

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه با همکاری صفحه دانشجویی تقدیم می کند: کلیپ معرفی دانشکده ادبیات و علوم انسانی جهت مطالعات جزئیات بیشتر به لینک ذیل مراجعه فرمائید: