درمان لکنت زبان(طب اسلامی)

2,243

منبع:velayattv.com -نکته مهم اینه که فکر نکنید با وجود طب سنتی طب جدید بدرد نخوره هر دو شون ضعف ها و نقاط مثبت خودشون رو دارن-درمان لکنت زبان -شبکه ولایت-طب اسلامی-

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 757 دنبال کننده