ناگفته های شرکت هواپیمایی ماهان در برنامه برندهای موفق

27,663

شرکت هواپیمایی ماهان بعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای هواپیمایی کشور ، میهمان این قسمت برنامه" برندهای موفق ایران"به کارگردانی محمدرضانمازی میباشد.امروز درخدمت دو تن از مدیران این شرکت هستیم و اطلاعات ارزشمندی درباره این شرکت پیشرو ارایه نمودند. این ویدیو جذاب را ازدست ندید.

حجت

حجت

1 سال پیش
باریکلا