پدرم را بجای من اعدام کردند

2,714

غلامرضا خیرجو

3 سال پیش
ایران کاروانسرا نیست همه باید کشورمان را پاکیزه تر و آبادتر به نسل بعد تحویل بدهیم افراد خطاکار فرصت کمی برای اصلاح خودشان دارند چون باید این کشور را پاکیزه تحویل بدهیم
pixel