برده می‌شوی

353
محمد حسینی 35 دنبال‌ کننده
حقیقتی تلخ و انکار ناپذیر در مورد ما و این جهان
pixel