شوخی وزیر بهداشت به برنامه جادوی عشق زن به مرد

349

یه گزارش ایران رویداد: برنامه ای با موضوع رفتار صحیح زنان با همسرانشان در شبکه استانی یزد پخش شد که حواشی و بازتاب فراوانی داشته است. این واکنش ها به جایی رسید که وزیر بهداشت نیز در جلسه ای که با حضور خانم ابتکار برگزار شده بود در مورد این کلیپ به شوخی سخن گفت که ویدئو این صحبت ها انتشار یافته که می بینید.