برنامه دوربین؛ قسمت 13 ؛همراهی با سفرنامه آقای شهربانی؛ شبکه جهانی جام جم

244

قسمت سیزدهم؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: سفرنامه آقای شهربانی در منزل یکی از دوستان قدیم ایشان که همسرشان ایرانی و خودشان آمریکایی و هردو جزء خیرین هستند. ارسالی از: آقای شهربانی از آمریکا شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45