مفهوم بالا (پایه آمادگی گروه کم توان ذهنی)

41
41 بازدید
اشتراک گذاری
مفهوم بالا از مفاهیم پایه آمادگی گروه کم توان ذهنی، تهیه شده توسط معلمان مدارس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد
pixel