کلیپ امام رضا ع

4,803

نمونه کلیپی که با ادیوس زدم. استقبال از زائرین عمانی در مشهد مقدس. تصویر و تدوین : محمدرضا بهمنی