خاکسپاری همایون شهنواز در دیار رئیسعلی دلواری

607
همایون شهنواز نام رئیسعلی را پر آوازه کرد و اینک در خانه رئیسعلی به خاک سپرده شد. کاری از واحد تولید تیم چاخته @chakhteh
چاخته 59 دنبال کننده
آقازاده - قسمت 18 : زخم
%95
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 48 دقیقه
آقازاده - قسمت 18 : زخم
pixel