بازوی رباتیکی مترجم به زبان اشاره!

197

یکی از مواردی که این روزها تو حوزه اسپیکرهای هوشمند خانگی مطرحه، بحث دستورها و فرامین صوتی و بعضا پاسخ های صوتی هست. این درحالیه که بخش قابل توجهی از جمعیت جهان با مشکل شنوایی روبرو هستن. این بازوی رباتیک امکان ترجمه گفتار رو به زبان اشاره داره و میتونه تو خیلی ازجاها به صورت هوشمندانه به کمک این بخش از جامعه بیاد. برای آشنایی با اینترنت اشیا با ما همراه باشید: http://t.me/thingify

Thingify
Thingify 16 دنبال کننده