اثرفاخرگروه ملی حضرت معصومه(س)قم در مسابقات بین المللی قرآن کریم

643

گروه ملی قم متشکل از گروه های میعاد ، معراج و بقیه الله اثر حب النبی را در مدح امیر المومنین (ع)در تاریخ13/3/1392در سالن اجلاس سران به اجرا گذاشتند.

معراج قم
معراج قم 6 دنبال کننده