داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

انقراض را انتخاب نکنید!

1,039
سوخت های فسیلی تهدیدی برای انقراض بشر هستند. وقت آن است که به بهانه ها پایان دهیم و اقلیم اقدامی را شروع کنیم. بیشتر بخوانید و به برنامه توسعه ملل متحد بپیوندید: dontchooseextinction.com
pixel