قاب های اینگمار برگمان؛ به مناسبت سالمرگش

1,303

برگمان همواره رویکرد ویژه ای در قاب بندی و میزانسن داشته است که او را از همکارانش متمایز ساخته است. در این ویدیو کاری که در طی دهه ها فعالیت سینمایی در ساخت و شکل دهی نوعی دیگر از بیان بصری انجام داده را میتوانید تماشا کنید؛ بخصوص رویکردش به استفاده از در، پنجره، و هر شی ای برای قاب گرفتن کاراکترها درون قاب سینمایی.

فیلیمو
فیلیمو 9 هزار دنبال کننده