حضور تعاونی سازه های فولادی کشور(کامسی) در نمایشگاه بین المللی ساختمان

40

مصاحبه جناب آقای مهندس سعید زارع حقیقی ، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعاونی سازه های فولادی کشور (کامسی) با شبکه 5 سیما