داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

نظرات بند 3 در مورد پرونده

131
راوی حساب 15 دنبال‌ کننده
131 بازدید
اشتراک گذاری
پرونده در 3 حالت علی الراس می شود که این سه حالت براساس ماده 97 قانون مالیات های مستقیم می باشد که توضیح داده شده است. بند 3 نظراتی دارد که 4 حالت دارد: رسیدگی به دفاتر - مردودی دفاتر - غیر قابل رسیدگی و مردود - غیر قابل رسیدگی که برای مطالب آموزشی بیشتر می توانید به وب سایت راوی حسابwww.ravihesab.com مراجعه فرمایید.
راوی حساب 15 دنبال کننده
pixel