چرا باید مدارس را باز کنیم؟

922
بازگشایی مدارس از آن جهت دارای اهمیت است که صرف نظر از آسیب های تحصیلی، سلامت جسمی و روانی دانش آموزان هم در معرض تهدید است و حضور بدون کنترل آنها در فضای مجازی نیز با آسیب های بسیاری همراه است.
خبرگزاری تسنیم 10.3 هزار دنبال کننده
pixel