تی ار ایکس. حرکت abducted lunge

2,306
2,306 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

برای انجام صحیح حرکات توصیه میشود تمامی مباحث کتاب را مطالعه بفرمایید تا هم توانای اجرای حرکات خود را بهبود دهید و هم مربی توانمندی در این سیستم جدید تمرینی باشید.

pixel