ریمپ ساندرو - تست داینامومتر ساندرو اتومات - هزینه ریمپ ایسیو ساندرو | داینو

1,777

ریمپ ایسیو : ریمپ ساندرو اتومات برای تقویت این خودرو در کاراک شامل خدمات زیر است افزایش قدرت - کاهش مصرف ساندرو - افزایش شتاب اولیه ساندرو و رفع کپ اولیه گیربکس اتومات - افزایش شتاب ثانویه - افزایش قدرت در سربالایی 09128079698 - 02133176043 هزینه ریمپ: https://carak.ir/remap-price/ نمونه کارهای بیشتر در لینک زیر : https://carak.ir/ecu-remap/