جلسه جناب آقای دکتر ختائی و نمایندگان استانی بازار تهاتر ایرانیان

65
جلسه میان جناب آقای دکتر ختائی مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان و نمایندگان بازار تهاتر در خصوص تامین مصالح 100000 واحد مسکن مهر و چگونگی همکاری با وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 1399/3/24 برگزار گردید.
bazarti.com 5 دنبال کننده
pixel