مفهوم Perfectionism

47

مفهوم مهمی در حوزه ی موفقیت وجود دارد به نام Perfectionism، که در کشور ما به اشتباه، کمال گرایی ترجمه شده است. در صورتی که Perfectionism یا کامل گرایی (بی نقص گرایی)، نوعی گرایش نادرست به سمت بی عیب و نقص بودن است. اینکه انتظار داشته باشیم کاری را خارج از حد توان و امکانات خود به انجام برسانیم و عملکردمان بدون هیچ ایرادی باشد. برای توضیحات بیشتر، لطفاً به آدرس: faenho.ir/kamal3 وارد شوید.