ماجرای شکارچی که تفنگ خود را شکست و دیگر به شکار نرفت!

1,005

مستند "شکارچی" به تحول در زندگی احمد عزیزی می پردازد که تصمیم می گیرد دیگر از تفنگ خود استفاده نکرده و شکار نکند. این مستند دردناک را در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4V8