Important points in a task based fmri-Dr. Batouli

14
سمپوزیوم روش‌های توسعه تحلیل تصاویر مغزی: کاربردهای کلینکی و تحقیقاتی، ۲۸ الی ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ دانشگاه شیراز دانشکده علوم دکتر امیر حسین بتولی دکتری تصویربرداری مغزی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دل - فصل 1 قسمت 40
%64
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 49 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 40
pixel