آمار و گزارشات ارسال ایمیل

278
از ایمیل های ارسالی خود گزارشات مختلف تهیه کنید. ایمیل های بازشده و کلیک شده بهمراه شناسایی ایمیل های نامعتبر و افرادی که ایمیل شما را اسپم کرده اند در بخش Activity و گزارشات ایمیل مارکتینگ خود در پنل دریافت کرده و خروجی بگیرید.
ملکه گدایان - قسمت 9
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 53 دقیقه
ملکه گدایان - قسمت 9
pixel