حمله اسراییل به پایگاه ها و نیروی های عراقی نقض صریح تمامیت ارضی عراق است

54
سخنگوی دولت: حمله اسراییل به پایگاه ها و نیروی های عراقی نقض صریح تمامیت ارضی عراق است و ما محکوم می کنیم/ امیدواریم سازمان ملل و سایر نهادها ساکت نباشند/ما هرگونه تجاوز به کشورها را محکوم می‌کنیم و از حق دفاع در برابر تهاجم برای ملت‌های عراق، سوریه و لبنان حمایت می‌کنیم
pixel