محمدحسین اخوان فر-دانشجوی مهندسی مکانیک (دانشگاه شریف)

47

محمد حسین اخوان فر از دانش آموزان برتر موسسه آموزشی مخدومی است که اکنون در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه شریف مشغول به تحصیل می باشد. حال تجربیات خود را با شما به اشتراک گذاشته و از عوامل موثر در موفقیت صحبت کرده است که چگونه توانست روش های تست زنی خود را بهبود بخشد.