رادیو مهرآوا: اراده آدمی از نگاه سیمین دانشور

193

دکلمه متن زیبای «اراده آدمی» به قلم سیمین دانشور و خوانش عطیه بادامچی؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava