اپلیکیشن تشخیص سکته های قلبی

90

با این ابزارک و اپلیکیشن همراهش به راحتی عملکرد قلبتان را آنالیز کرده و مشکلات قلبی مانند سکته ها را شناسایی کنید