صدای پدری که پسرش قربانی خشونت بعد از بازی سپاهان و پرسپولیس شد.

133
افشاگری
افشاگری 29 دنبال کننده