انحراف جامعه اسلامی از ولایت امیرالمومنین علیه السلام

857

فقط حیدر #امیرالمومنین است نمونه امروزی #انحراف از مسیر #ولایت بیانات حضرت استاد آیت الله تحریری تحریری