معمای تصویری 2 جدول یاب با جواب

1,310
جدول یاب
جدول یاب 42 دنبال‌ کننده

در معمای تصویری فوق یک شکل از شکل های دیگر بیشتر کار شده با کمی دقت آنها را پیدا کنید.

جدول یاب
جدول یاب 42 دنبال کننده