طبیبان مهاجر - قسمت سوم- یازده بار ایست قلبی

20
مهاجر 212 59 دنبال‌ کننده
20 بازدید
اشتراک گذاری
طبیبان مهاجر مجموعه 5 قسمتی است که بر اساس مستندات کتاب روایتی از تاریخ پزشکی دفاع مقدس، تهیه شده و در آن راوی، از فعالیت پزشکان در دوران دفاع مقدس و رزمندگانی می گوید که به دلیل اقدامات خاص و پیچیده پزشکی در بیمارستان های صحرایی نزدیک خط مقدم جبهه، زنده مانده اند. این مجموعه در قسمت سوم به عمل جراحی استثنایی یک مجروح در بیمارستان صحرایی در منطقه فکه در 7 کیلومتری خط مقدم اشاره می کند که ترکش به بطن قلب اصابت کرده و یاز ده بار دچار ایست قلبی می شود. پس از عمل مجروح دچار ادم حاد ریه میشود، فصل 9 از جلد اول کتاب.
مهاجر 212 59 دنبال کننده
pixel