قانون طلایی- جلسه 44 (دوره 52 برنامه موفقیت در فروش)

89
کلید مدیر 22 دنبال‌ کننده
در هنگام خرید مشتری، بخشش بدون انتظار داشته باشید . اگر آموخته ای را بخشیدی ، منتظر جبران آن نباش. با مشاهده دوره رایگان 52 برنامه موفقیت در فروش، برنامه ای کاربردی و نقشه ای اجرایی در 52 قسمت دریافت می کنید. این برنامه برای افزایش فروش کاملا محسوس محصولات شما طرح ریزی شده است .ما در مجموعه کلید مدیر به دنبال آموزش حرفه ای نوجوانان و کمک به آنها برای راه اندازی کسب و کار مستقل آنها می باشیم.روش هایی اجرایی و کاربردی در دنیای کسب و کار ارائه می دهیم تا باعث رشد شما شویم. http://www.kelidemodir.com
کلید مدیر 22 دنبال کننده
pixel