آبراهام هیکس - امیدواری و هماهنگی ارتعاشی-billionerha.ir

2,079
آبراهام هیکس - امیدواری و هماهنگی ارتعاشی-billionerha.ir استر هیکس بانوییست که آموزه های آبراهام را به ما منتقل میکند. آموزه هایی بر اساس قانون جذب، قدرتمندترین قانون جهان. آثار استر هیکس در سراسر جهان از جمله ایران ترجمه شده اند و تحولات بسیاری در بهبود و پیشرفت زندگی افراد ایجاد کرده اند. در اینجا خواهید دانست که با امیدواری به هماهنگی ارتعاشی میرسید. ترجمه، صداگذاری و صدای فارسی : طاهره فرهادی
pixel