خط آزاد - کشتار شیعیان در العوامیه

717
عربستان در چندین ماه گذشته با حملات سبعانه عوامیه را به جهنمی برای شیعیان مبدل کرده! پشت پرده این خشونت بی محابای سعودی چیست؟
خبرگزاری تسنیم 5.1 هزار دنبال کننده
pixel