اغاز بهره برداری فدراسیون جهانی سگ alianz در سالن همایشات دانشگاه امام خمینی

141
141 بازدید
اشتراک گذاری
در چهارمین سال افتتاح سامان دام وطن با حضور مسئولین مربوطه و پرورش دهندگان و مربیان سگهای کار از نقاط مختلف کشور در اغاز بهره برداری از فدراسیون جهانی سگ alianz هم اکنون برای عضویت و استفاده از خدمات سامان دام وطن در کشور برخوردار گردید ... تلفن دفتر مرکزی 026 3480 9914 026 3480 9914 وب سایت www.sdvdog.com www.sdv-c.ir
pixel