اصول و فنون مذاکر- همایش فن بیان-فنون مذاکره-سخنوری

4,436
آموزش سخنرانی و سخنوری فنون مذاکره فن بیان دکتر محمد علی حسینیان www.sokhanvaran.org
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
کارگردان: اوزگور سویملی - سینان اوزترک مدت زمان: 56 دقیقه
گودال - فصل 1 قسمت 1
pixel