اذعان لابی صهیونیستی "آیپک" به قدرت نظامی ایران

352
اذعان لابی صهیونیستی"ای‌پک" (AIPAK) به قدرت نظامی ایران در عرصه موشک‌های بالستیک، هواپیماهای بدون سرنشین و سایبری.
مذهبیون 307 دنبال کننده
pixel