امضای تفاهم نامه فی مابین مرکز ملی فضای مجازی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی

48

مرکز ملی فضای مجازی کشور به منظور ارتقای سطح تعاملات و همکاری ها برای ارتباط فعال و مؤثر و بهره گیری بهینه از توانمندی ها، امکانات و ظرفیت های موجود با شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاهم نامه امضا کرد.