برنامه مستند - پژوهشی دوران | انقلاب ایران (قسمت پنجم)

516

انقلاب اسلامی ایران که در دهه های پایانی قرن بیستم رقم خورد مقدمه ای شد تا جهان قرن بیست و یکم را با حوادث جدیدی شروع کند.دیگر بازی تکراری جنگ سرد تمام شده بود و پس از چندین قرن از این که انسان غربی خدا را از زندگی خود کنار گذاشته و درست در بحبوحه قرن بیستمی که پرچمداران انقلابی دنیا دین را افیون توده ها می خوانند و عامل رکود، در منطقه غرب آسیا یک انقلاب دینی با محوریت روحانیت دینی به وقوع می پیوندد.

بچه های قلم
بچه های قلم 1.6 هزار دنبال کننده
nike

nike

2 ماه پیش
پژوهش کاملیه