نخستین اپراتور خدمات سلامت مجازی کشور مجوز گرفت

186

مجوز نخستین اپراتور خدمات سلامت کشور در فضای مجازی امروز از مرکز ملی فضای مجازی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اعطا شد.

موبنا
موبنا 14 دنبال کننده