شهید غفور جدی اولین خلبانی که پرچم ایران کفن او شد.

789
محمدجواد 676 دنبال‌ کننده
شهید غفور جدی خلبان نیروی هوایی ارتش که با تمام جفا های که بر اوشده بود و از ارتش اخراج شده بود داوطلبانه به نیروی هوایی برگشت و در سومین پرواز خود به شهدات رسید.
محمدجواد 676 دنبال کننده
pixel