روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل

1,698

روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل: ارتجاع بزرگتر دولت آمریکا این است که در پی براندازی همان دولتی است که خواستار گفتگو با آن است. www.nikru.ir

پایگاه خبری نیک رو
پایگاه خبری نیک رو 1.1 هزار دنبال کننده