سرود امام غریب کاری از گروه سرود ثارالله خورموج

1,198

این سرود در وصف امام رضا (ع) اجرا شده است.