صحبت های دلنشین شهید حاج قاسم سلیمانی درباره راه رسیدن به شهادت

405
صحبت های دلنشین شهید حاج قاسم سلیمانی درباره رمز و راه حل شهید شدن. صحبتهای حاج قاسم سلیمانی درباره رمز فتح عظیم و رسیدن به شهادت
3rat 8 دنبال کننده
pixel